Zondag 18 mei Oranjepark van 11.00 uur t/m 17.00 uur
streekproducten uit de Genussregion oberfranken en de Veluwe
lnformatie over Europa door het Èuropa Direct lnformatie Centrum Apeldoorn (EDIC Apeldoorn)
omtrent verkiezingsthema’s en de partijen
CultuurPodium – muziek, zang, dans uit beide gebieden
Tourisme en recreatie in Bayern en op de Veluwe, twee belangrijke ‘groene’touristencentra
Onderwijs – Europa lezing door scholieren (KSG)